Leptirasti zatvarač Art. 125 - 126
Leptirasti zatvarač Art. 125 (DN 50-300), Art. 126 (DN 50-300, 400)
  • Međuprirubnička “lug” izvedba
  • Moguća uporaba kao konačna ili ispusna zaklopka do ΔP max = 6 bar
  • Izvedba s lijepljenim brtvilom Art. 125 omogućava uporabu do ΔP max = 25 bar

Kontakt

IMP Armature d.o.o.