Leptirasti zatvarač Art. 125 - 126
Leptirasti zatvarač Art. 125 – 126 DN 50 – DN 300 (DN 400)
  • Međuprirubnička “lug” izvedba
  • Moguća uporaba kao konačna ili ispusna zaklopka do ΔP max = 6 bar
  • Izvedba s lijepljenim brtvilom Art. 125 omogućava uporabu do ΔP max = 25 bar

Kontakt

IMP Armature d.o.o.