Obujmica Art. 028
Obujmica Art. 028 DN 63-225
  • Za PE cijevi i cijevi izrađene od sličnih materijala.
  • Za priključivanje kućnih priključaka na cijev vodovodne mreže.

Kontakt

IMP Armature d.o.o.